Uw erkende vastgoed makelaar en uw partner voor alle werkzaamheden aan uw huis, voor investeringen en vakantie in zuidelijk Transdanubië, de zonnige thermaal- en vakantiestreek van Hongarije
               
 
 

Met welke belastingen moet ik rekening houden?

Overdrachtsbelasting

Woonhuizen worden inmiddels net als alle andere vastgoederen met 4% belast. Let op: niet de prijs in de koopakte, maar de waarde van het vastgoed is grondslag voor de berekening en die wordt door de belastingdienst vastgelegd. Vaak is de fiscale waarde identiek met de koopprijs, maar niet altijd. De belastingdienst mag ook ter plaatse de waarde voor de belasting bepalen. Er zijn absoluut geen beperkingen voor het gebruik van een woonhuis als vakantiehuis of een vakantiehuis als woonhuis. Op de eigenschap vakantiehuis verwijzen wij uitdrukkelijk in de beschrijvingen. Bouwgrondstukken worden ook met 4% belast. Geen regel zonder uitzondering: mits u binnen vier jaar een huis bouwt bent u geen overdrachtsbelasting verschuldigd (zover het een woonhuis van een bepaalde grootte handelt). De naleving van de bouwvergunning wordt ter plaatse gecontroleerd en tenslotte krijgt u een verklaring dat de woning gereed voor gebruik is. Daarmee is dan ook de nodige verklaring afgegeven om geen overdrachtsbelasting te betalen. In de regel bent u niet verplicht een bouwgrondstuk te bebouwen, maar in een groeiend aantal gemeenten kan het wel verplicht zijn, tenminste als de verkoper de gemeente zelf is. In deze gevallen verwijzen wij uitdrukkelijk op deze plicht.

OZB

Deze belasting wordt ook in Hongarije van de gemeente geheven. Vandaar is het niet mogelijk de hoogte van de belasting te noemen. Er zijn vele gemeentes die voor iedereen dezelfde OZB heffen, andere hebben een complex systeem van tarieven, die helaas soms ook de vakantieganger benadelen. Voor elke inwoner ontvangen de gemeentes een bedrag voor het algemene budget. Als een huis niet permanent bewoond is valt dit geld weg en de gemeente houdt zich door een hogere belasting schadeloos. Niet bebouwde grondstukken kunnen per vierkante meter grond belast, bebouwde grondstukken per vierkante meter woonoppervlak, alternatief mag aan de waarde gerelateerd belast worden. Maximale bedragen zijn voor permanent bewoonde woonhuizen op ongeveer 45 Euro per jaar vastgelegd. De belasting wordt in twee termijnen geheven. 

Toeristenbelasting

Net zo als OZB is de toeristenbelasting een gemeentebelasting. Ook hier betaalt men in vele gemeentes gewoon niets. Eigenaren en hun familie betalen deze belasting niet. Andere gebruikers betalen - onafhankelijk daarvan of ze gasten of huurders zijn - een belasting per persoon en nacht die onder meer afhankelijk is van de leeftijd.

Hongaarse inkomstenbelasting

Hier bekijken wij uitsluitend de belastingplicht van particulieren. Wij moeten diverse situaties onderscheiden.

Verkoop van vastgoed

De waardestijging van vastgoed wordt belast als u met winst doorverkoopt. Waardestijging is de verkoopprijs min de koopprijs min de investeringen. Hier moeten wij nu twee regelingen onderscheiden. Voordelig is de belasting op woonhuizen (de kadastrale registratie bepaalt deze status). Hierop is de belasting slechts de eerste twee jaren volledig te betalen. Na twee jaar wordt 10% van de winst afgetrokken, na drie jaar al 40% van de winst en na vier jaar worden zelfs 70% van de winst afgetrokken. Na vijf en meer jaar wordt geen belasting geheven. Anders is de situatie bij alle andere vastgoederen, die dus kadastraal géén woonhuizen zijn. De eerste vijf jaar is de gehele winst belast. Tussen zes en 15 jaar reduceert zich de winst om telkens 10%. Dat houdt in dat u in het zesde jaar 90% van de waardestijging moet belasten en in het 13e jaar 20% van de waardestijging. Van de zo berekende fiscale waardestijging wil de Hongaarse fiscus 15% inkomstenbelasting hebben - vanaf resp. het 5e en 15e jaar uiteraard niets. Let wel: het is niet toegestaan belastingplichtige winst belastingvrij te herinvesteren. Deze regeling werd met invoering van de verspoepelde afschrijving van winst over woonhuizen afgeschaft, maar staat nog vaak als actuele informatie vermeld.

Verhuur

Verhuurt u het pand moet u 15% van de huuropbrengst belasten. Alle kosten die u maakt zijn natuurlijk in mindering te brengen.

Regelmatige inkomsten

Inkomsten uit afhankelijk werk en eigen bedrijf zijn met 15% beslast. Inkomsten uit oudedagsvoorzieningen (AOW, pensioen e.d.) worden in Hongarije met 0% belast, ongeacht uit welke staat deze verkregen wordt! Dit is in de wet uitdrukkelijk zó vastgelegd! Dus heel bijzonder voor ouderen is de emigratie naar Hongarije fiscaal zeer aantrekkelijk, mits u voor deze inkomsten in Nederland niet al belasting moet betalen.

Nederlandse inkomstenbelasting

Nederland en Hongarije hebben een belastingsverdrag gesloten. Inkomsten van onder meer vastgoed wordt uitsluitend in het land geheven waar het object zich bevindt. Conclusie hieruit is dat u uw Hongaarse huis vooral in Hongarije belast wordt. Praktisch moet u het Hongaarse huis wel aangeven, omdat de fiscus vooral wil weten hoe u aan het vermogen bent gekomen... Interessant is bij een financiering dat de in Nederland dan als consumptief beschouwde schuld van uw tweede woning wel uw vermogen in box 3 mindert. Natuurlijk blijft de belastingdienst voor een groot gedeelte wel aangewezen op de eerlijkheid van de belastingbetaler. De waarde van het Hongaarse huis wordt namelijk niet regelmatig getaxeerd en verbouwingen, verbeteringen enz. zijn feitelijk niet te achterhalen. Meer informatie vindt u hier. Let wel: de aankoop van vastgoed in Hongarije wordt aan de Nederlandse fiscus gemeldt - hier gaat het vooral om de vraag hoe u uw huis in het buitenland betaald heeft. Deze melding gebeurt bij aankoop eenmalig, niet i.v.m. verbouwingen en andere waardestijging.

Successierechten

Successierechten voor Hongaars vastgoed zijn héél overzichtelijk. Afstammelingen (kinderen, kleinkinderen...) en de echtgeno(o)t(e) betalen niets, anderen voor woonhuizen 9% en voor andere vastgoederen worden 18% in rekening gebracht. 

Deze overzicht is niet als volledig beeld over de Hongaarse belastingen te begrijpen, maar als een globale overzicht. Ook al hebben wij intensief gerechercheerd, zo kunnen wij geen garantie voor de juistheid van deze informatie geven. 

  
 
 
 
 
Magyar Kúria met kantoor in Várong, in de buurt van het thermaalbad Igal in Hongarije, is niet uitsluitend erkend makelaarskantoor, maar ziet zichzelf vooral ook als servicebedrijf rondom het onderwerp vastgoed, wees het gebruikt of voor het nieuw bouwen van uw woning, op uw eigen bouwgrond of een door ons bemiddeld grondstuk, als vakantiehuis, net zo als voor woondoeleinden. Behalve een huis in de toeristische centra, zoals bij voorbeeld Siófok aan het Balatonmeer kunnen wij u uw eigen boerderij in voor het dorpstoerisme interessante plaatsen aanbieden, net zo als een stadswoning in Kaposvár, Pécs of andere steden. Wij helpen u bij uw kuur of vakantie en ook als u wilt investeren tussen Balaton en Drava, wij werken voor u in de komitaten Somogy, Tolna en Baranya. Voor alle vragen kunt u contact opnemen met onze klanstendienst.