Uw erkende vastgoed makelaar en uw partner voor alle werkzaamheden aan uw huis, voor investeringen en vakantie in zuidelijk Transdanubië, de zonnige thermaal- en vakantiestreek van Hongarije
               
 
 
U bent geïnteresseerd een huis in Hongarije te kopen? Wij tonen u de objecten die aan uw wensen voldoen, informeren u objectief, deskundig en volledig (ook met betrekking tot eventuele nadelen, voor zover ons deze bekend zijn)
Een aantal huizen heeft uw aandacht getrokken en u wenst deze te bezichtigen? Eerst organiseren wij voor u een kamer in een B&B of een vakantiehuis (want de ervaring leert dat een dag niet voldoende is), daarna maken wij zoveel mogelijk afspraken met de eigenaren en begeleiden u tijdens uw bezichtigingen. Ter plaatse informeren wij u opnieuw en gedetailleerd over de objecten.
Uw keuze is op een bepaald huis gevallen? Wij organiseren voor u graag een afspraak bij de advocaat, begeleiden u natuurlijk daarheen en voeren voor in uw opdracht alle onderhandelingen (mits deze noodzakelijk zijn). Bijzonder aandacht krijgt de controle van het kadaster, waar wij onmiddellijk voor de afspraak met de advocaat alle gegevens opnieuw controleren, De bewijskracht van de uittreksels is beperkt.
Hoe sluit u de koop? In Hongarije is voor het passeren van een koopakte over vastgoed principieel een advocaat nodig. Een notaris is hooguit nodig om van uw paspoort een gelegaliseerde kopie te vervaardigen (mocht de aankoop vergunningplichtig zijn). Dat u niet met blind vertrouwen een contract ondertekent worden alle bepalingen van de akte voor u vertaald!
Aan wie betaalt u de koopprijs? Ideaal is het als u de volledige koopprijs op de deposito rekening van de advocaat betaalt (vergelijkbaar met de stichting derdengelden bij de notaris in Nederland). Betaal de volledige koopprijs nooit aan de verkoper of de makelaar. Mocht een vergunning voor landbouwgrond of voor niet-EER-burgers voorgeschreven zijn: betaal pas na afgifte van de vergunning de algehele koopprijs aan de verkoper. U kunt volledig volgens eigen wens de koopprijs contant storten (legitimatie bij de bank verplicht!) of over maken, de bankkosten zijn trouwens duidelijk lager dan het verlies tijdens het wisselen van contanten!
Wat gebeurt als de koopovereenkomst is gesloten? Als eerste stap blokkeert de advocaat met een glossering de kadaster tegen verdere transacties. Eventueel betaalt de advocaat uit het op de depositorekening gestort bedrag een aanbetaling aan de verkoper. Dat wordt uiteraard in de koopakte bepaald. Hongaars recht bepaald dat u de aanbetaling verliest als u als koper de aankoop door eigen schuld niet door laat gaan (b.v. van mening veranderd). Als de verkoper van mening veranderd moet hij de aanbetaling dubbel aan de koper terug betalen. Los daarvan kan men ook op naleving van de koopakte over vastgoed klagen - maar niet op naleving van een voorlopige koopakte. Vandaag zijn die aankopen van landbouwgrond en aankopen van burgers van staten die niet lid zijn van EU, EER incl. Zwitserland. Na afgifte van de vergunningen betaalt de advocaat de (resteerende) koopprijs aan de verkoper en verzoekt om correctie van het kadaster. Gaat de vergunning niet door krijgt de koper het vastgoed niet, maar zijn aanbetaling wel terug.
Principieel: Waak over uw eigendommen en betaal de koopprijs op de depositorekening van de advocaat. Dit is een belangrijke beveiligingsmaatregel. De kosten zijn niet buitengewoon hoog en een mogelijk verlies is heel zeker duurder. In onze servicepakketten is deze dienstverlening al inbegrepen. Een koopprijs aan de makelaar te betalen is in Hongarije net zo een slecht idee als in Nederland, maar helaas wel bij op de buitenlandse markt gerichte makelaars dagelijkse praktijk. Over de vraag hoeveel makelaars daarna misschien niet meer de koopprijs aan de verkoper konden voldoen zijn geen cijfers bekend.
Welke zekerheden heeft u? Het principe van de registratie van vastgoed is in Hongarije vergelijkbaar met het Nederlandse kadaster. Verder garandeert de Hongaarse staat de bescherming van particuliere en zakelijke investeringen.
Waar en wat kunt u als buitenlander kopen? Principieel alles op deze site... Maar als u meer wilt weten dan klik gewoon hier.
Wie gaat u naar de aankoop verder helpen? Voor ons is niet alles met de handtekening onder de  koopakte gedaan. Precies het tegenovergestelde is juist, nu beginnen wij pas met onze service. Wij zorgen voor de probleemloze afhandeling van planningen, bouwwerkzaamheden en regelmatig onderhoud. In een zin: alles wat u moeilijk op afstand kunt doen voor uw tweede huis kunnen wij in uw opdracht uitvoeren.
Hoe wordt uw huis belast? De regels voor diverse belastingen zijn héél afwijkend van de u bekende regels, maar toch best overzichtelijk. De informatie over verscheidene belastingen hebben wij hier voor u verzameld.
  
 
 
 
 
Magyar Kúria met kantoor in Várong, in de buurt van het thermaalbad Igal in Hongarije, is niet uitsluitend erkend makelaarskantoor, maar ziet zichzelf vooral ook als servicebedrijf rondom het onderwerp vastgoed, wees het gebruikt of voor het nieuw bouwen van uw woning, op uw eigen bouwgrond of een door ons bemiddeld grondstuk, als vakantiehuis, net zo als voor woondoeleinden. Behalve een huis in de toeristische centra, zoals bij voorbeeld Siófok aan het Balatonmeer kunnen wij u uw eigen boerderij in voor het dorpstoerisme interessante plaatsen aanbieden, net zo als een stadswoning in Kaposvár, Pécs of andere steden. Wij helpen u bij uw kuur of vakantie en ook als u wilt investeren tussen Balaton en Drava, wij werken voor u in de komitaten Somogy, Tolna en Baranya. Voor alle vragen kunt u contact opnemen met onze klanstendienst.